Ajankohtaista


Elokuu 2015


Arvostava kehityskeskustelu -wikijulkaisuun on lisätty Arvostava kehityskeskustelu -blogissa olleet artikelit.

Tammikuu 2014


Artikkeli ryhmäkehityskeskusteluista ja kooste kirjallisuudessa esitetyistä ryhmäkehityskeskusteluja koskevistä näkemyksistä on julkaistu wikissä. Linkit ko. wikisivuille edellä.

Syyskuu 2013


Arvostava kehityskeskustelu -wikijulkaisun työstäminen Kehityskeskusteluwikiin käynnistyy. Julkaisun etusivulle on linkki vasemmalla olevassa Navigation -palkissa. Sivulle pääsee myös tästä linkistä.

Kehityskeskustelujen kehittäminen -ryhmä on käynnistynyt Linked In -palvelussa. Ryhmä on kaikille avoin ja löytyy tästa linkistä. Tervetuloa mukaan antamaan palautetta, ideoimaan ja kommentoimaan.

Kehityskeskustelujen kehittäminen Linked In -ryhmässä on tähän mennessä käynnistetty keskustelut mm. seuraavista aiheista
- Miten esimies saa työntekijöiltään palautetta kehityskeskustelussa?
- Miten henkilön osaamista käsitellään kehityskeskustelussa?
- Ryhmäkehityskeskustelu, kehityskeskustelu ryhmässä vai ryhmän kehityspalaveri?
- Miksi kehityskeskusteluja käydään pakolla tai pelkästään muodon vuoksi?
- Kuinka erilaisia eri alaisten kanssa käytävien kehityskeskustelujen pitää olla?
- Miten kehityskeskusteluvalmennus saadaan onnistumaan?
- Kuinka tärkeää kehityskeskustelujen yhdenmukainen toteutustapa on organisaatioissa?
- Kehityskeskustelun tavoitteiden oltava konkreettisia ja mitattavia
- Käsitelläänkö kehityskeskustelussa palkkausta ja jos käsitellään, niin millä tavoin se saadaan onnistumaan?
- Onko oikeiden asioiden tekeminen kehityskeskustelussa tärkeämpää kuin asioiden tekeminen oikein?
- Kehityskeskustelu ei korvaa eikä korjaa huonoa johtamista.

Lokakuu 2012


Arvostava kehityskeskustelu -materiaalipankin artikkeleiden kehittely on käynnistynyt. Artikkeleiden ensimmäiset versiot julkaistaan kommentointia varten säännöllisin välein Arvostava kehityskeskustelu -blogissa . Sekä kehityskeskustelujen kehittäjien että keskusteluja käyvien esimiesten ja ryhmän jäsenten toivotaan osallistuvan alustusten kehittelyyn.

Tammikuu 2012

Seniorikonsultti Kari Lahti toteuttaa kevään 2012 aikana muutamia maksuttomia kehityskeskusteluvalmennuksia ja kehityskeskustelucoachauksia. Action learning -menetelmään perustuvat kehityskekusteluvalmennukset on tarkoitettu pienille 4...6 esimiehen ryhmille ja coachaukset yksittäisille esimiehille. Lisätietietoja valmennuksen ja coachauksen wikisivuilla, jonne pääset seuraavista linkeistä: Valmennus, Coachaus.

Yhteenveto Linked In -palvelussa olevassa Valmentava johtajuus ryhmässä käydystä Miten kehityskeskustelut saadaan onnistumaan -keskustelusta on luettavissa wikin Näkemyksiä kehityskeskusteluista -osiossa.Yhteenvetoon pääset tästä linkistä.

Kehityskeskusteluwikiin kootaan tietopankkia tarjolla olevista kehityskeskustelujen kehittämispalveluista ja niiden toteuttajista. Tiedon lähteinä käytetään palvelujen tarjoajien nettisivuja, palvelujen esitteitä sekä palveluntarjoajien ja palvelun käyttäjien haastatteluja. Tiedot kootaan Kehityskeskustelujen kehittämispalvelut –wikisivulle, jonne pääsee edellä olevasta linkistä.

Joulukuu 2011


Ennakkotehtävän käyttöä kehityskeskusteluvalmennuksessa on esitelty Ennakkotehtävän purku -artikkelissa.

Elokuu 2011


Sosiaalisen median hyödyntäminen kehityskekustelujen toteutuksessa -mikroartikkelin ideointi on käynnistynyt. Mikroartikelin wikisivulle pääset edellä olevasta. Tervetuloa mukaan ideoimaan ja keskustelemaan.

Syyskuu 2010


Kehityskeskustelujen kehittäminen -action learning ohjelmien maksuttomat pilotit käynnistyvät syksyn aikana. Lisätietoja ohjelmien omalla wikisivulla, jonne pääset tästä linkistä.


Heinäkuu 2010


Mikroartikkelin tekeminen ryhmäkehityskeskusteluista on käynnistynyt. Osallistu artikkelin tekemiseen esittämällä kysymyksiä, kommentteja, ideoita ja palautetta.

Kesäkuu 2010


Twitteristä tutut tweettit eli lyhyet 100...300 merkin kirjoitukset on otettu käyttöön myös Kehityskeskusteluwikissä. Lue lisää Tweettejä kehityskeskusteluista -sivulta ja tule mukaan visertelemään.

Nanoartikkelit ovat uusi apuväline kehityskeskusteluja käsittelevän tiedon tuottamiseen, työstämiseen, ideointiin ja keskustelujen kynnistämiseen. Tule mukaan! Lisätietoja Nanoartikkeleita kehityskeskusteluista -sivulla.

Huhtikuu2010


Topi Litmanen ja Kristiina Patja esittelevät kehityskeskustelujen ja muiden osaamisen johtamisen välineiden kehittämistä lääkäreille Kehityskeskustelukoluttajat -verkoston palaverissa 15.4.2010 klo 13.00 - n.16.00 Helsingissä. Ilmoittautumiset voi lähettää topi.litmanen(a)promedico.fi

Lisätietoa esiteltävistä hankkeista Pro Medicon verkkosivuilta

Lokakuu2009


Anneli Valpola kertoo omia kokemuksiaan kehityskeskusteluista ja niiden kehittämisestä Kehityskeskustelukoluttajat -verkoston palaverissa 13.10.2009 klo 12.30 - n.16.00 Helsingissä. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet Kehityskeskustelukouluttajien verkoston sivulla.


Syyskuu 2009


Sosiaalinen media oppimisen tukena (Sometu) on verkosto toimijoille joilla on kiinnostusta sosiaalisen median tuomien uusien toimintamallien ja työkalujen käytöstä edistämässä oppimista sekä yksilö- että yhteisötasolla. Kehityskeskustelukouluttajien ja kehittäjien verkostoa tarkastellaan Sometussa yhtenä virtuaalisen community of paractice -yhteisön käynnistämisen ja toiminnan kehittämisen case-esimerkkinä. Lähde mukaan ideoimaan Kehityskeskustelukouluttajien verkoston toiminnan kehittämistä osoitteessa http://sometu.ning.com/group/virtuaalisencopnkynnistminenjatoiminnankehittminen.

Kehityskeskusteluwikiin ja Kehityskeskustelukouluttajien verkostoon voi tulla mukaan milloin tahansa. Ilmoittautumisohjeet etusivulla. Jäsenyys Kehityskeskusteluwikissä antaa mahdollisuuden osallistua verkoston tilaisuuksiin sekä wikityöskentelyyn ja wikissä tapahtuvaan kokemustenvaihtoon ja kehityskeskusteluosaamisen kehittämiseen.

Työnimellä Kehityskeskustelujen parhaat käytännöt toteutettavan wikijulkaisun sisällön ideointi käynnistyy. Ideointia varten on oma wikisivu, jonne pääset edellä olevasta linkistä. Wikijulkaisusta on lisätietoja julkaisun omalla sivulla, jonne pääset vasemman reunan navigointipalkissa olevan linkin kautta..

Jussi Kulla alustaa suorituksen johtamisesta ja kehityskeskusteluista kehityskeskustelukouluttajien verkoston kehittämispaaverissa 22.9.2009 Helsingissä. Lisätietoja Verkostossa tapahtuu -sivulla.


Elokuu 2009


Kehityskeskustelukouluttajien ja kehittäjien verkoston wikipalaverit käynnistyvät syys-lokakuun vaihteessa. Wikipalaverissa käsitellään aiheeksi valittua teemaa tai kysymystä yhden vuorokauden ajan palaveria varten perustetulla wikisisvulla. Palaveriin voivat osallistua kaikki kehityskeskusteluwikiin kirjautuneet. Lisätietoja verkoston wikisivuilla.

Kehityskeskustelukouluttajien ja kehittäjien verkoston esittely- ja käynnistystilaisuus HENRY:n jäsenille 3.9.2009 Oulussa

Jussi Kulla alustaa suorituksen johtamisesta ja kehityskeskusteluista verkoston kehittämispaaverissa 22.9.2009 Helsingissä

Anneli Valpola kertoo omia kokemuksiaan kehityskeskusteluista ja niiden kehittämisestä Kehityskeskustelukoluttajat -verkoston palaverissa 13.10.2009 Helsingissä


Maaliskuu 2009


Anneli Valpola on kirjoittanut kuntajohtajille tarkoitetun kehityskeskusteluoppaan. Linkki oppaaseen on kirjallisuusluettelossa.

Kehityskeskustelukouluttajat ja kehittäjät -verkoston tilaisuudet keväällä 2009
- Esittely- ja käynnistystilaisuus 25.3.2009, Turku
- Esittely ja käynnistystilaisuus 2.4.2009, Helsinki
- Kehittämispalaveri 27.4.2009, Helsinki - Palaverissa alustajana Heini Wink
- Esittely- ja käynnistystilaisuus HENRY:n jäsenille 7.5.2009, Kuopio
- Esittely- ja käynnistystilaisuus HENRY:n jäsenille 3.6.2009, Tampere
Lisätietoja verkoston omilla wikisivuilla. johon pääset edellä olevasta linkistä.

Helmikuu 2009


Kehityskeskustelukouluttajat ja kehittäjät verkoston seuraava esittely- ja käynnistustilaisuus järjestetään 25.3.2009 klo 12.30 - n.16.00 Turussa. Osanottajamäärä on rajoitettu 15 henkilöön. Ilmoittautumiset Sinikka Leino, Turun ammattikorkekoulun, Täydennysoulutus, sähköpostiosoitteeseen etunumi.sukunimi ät turkuamk.fi . Lisätietoja ja ohjelmarunko verkoston omilla sivuilla.

HENRYn aluejaokset Tampereella ja Kuopiossa järjestävät jäsenilleen tarkoitettuja Kehityskeskustelukouluttajat ja kehittäjät -verkoston esittely- ja käynnistystilaisuuksia touko-kesäkuussa 2009. Tarkemmat tiedot ajankohdista ja paikoista ilmoitetaan aluejaosten kirjeissä.

Tammikuu 2009


Kehityskeskustelukouluttajat ja kehittäjät -verkoston ensimmäinen esittely- ja käynnistystilaisuus järjestetään 4.2.2009 klo 12.30 - n.16.00 Helsingissä. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta on lähetetty sähköpostilla kaikille tilaisuuksiin ilmoittautuneille. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet ovat verkoston omalla sivulla.

Joulukuu 2008


Satu Berlin on väitellyt palautteen antamisesta Vaasan yliopistossa. Väitöskirjassa tarkastellaan palautteen antamista sekä spontaanisti osana päivittäisjohtamista että kehityskeskustelussa. Linkki elektroniseen väitöskirjaan on tutkimusluettelossa.

Marraskuu 2008


Tekeillä oleviin kehityskeskustelututkimuksiin liittyviä kysymyksiä, kommentteja, näkemyksiä, ideoita ja ehdotuksia voi esittää myös anonyymisti erillisen avoimen Kehityskeskusteluklinikan välityksellä. Kehityskeskusteluwikiin kirjoittaminen sen sijaan edellyttää jäseneksi ilmoittautumista (katso ohjeita kirjoittajille).

Sanna Haukila tekee gradua aiheesta Palautteen antaminen kehityskeskustelussa. Katso tarkemmin käynnissä olevia kehityskeskustelututkimuksia sivulta.

Kehityskeskustelukouluttajien ja kehittäjien verkosto käynnistyy. Tule mukaan kehittämään kehityskeskusteluosaamista sekä kehityskeskustelukoulutuksen sisältöjä, menetelmiä ja toteutustapoja. Verkoston omille wikisivuille pääset edellä olevasta linkistä