Arvostava kehityskeskustelu on jatkuvasti kehittyvä, päivittyvä ja uusiutuva kehityskeskusteluja käsittelevä wikijulkaisu, joka on avoimesti kaikkien luettavissa. Julkaisu tehdään ja ylläpidetään yhteisöllisesti wikipedian tapaan.

Arvostava kehityskeskustelu -wikijulkaisu tulee vähitellen korvaamaan Kehityskeskustelujen parhaat käytännöt -wikijulkaisun.

Erilliselle sisällön ideointisivulle kootaan teemoja, aiheita ja kysymyksiä, joita julkaisussa haluttaisiin käsitellä. Ideointisivulle pääset tästä linkistä.

Aineiston ideoinnin, työstämisen ja kirjoittamisen voi aloittaa milloin tahansa kirjoittamalla tweettejä tai käynnistämällä nanoartikkeleiden ja mikroartikkeleiden kirjoittamisen mielenkiintoisista aiheista. Aineiston ideointia ja alustavaa kirjoittamista varten on käytettävissä myös Näkemyksiä kehityskeskusteluista -wikisivu.

Ideoita, näkemyksiä, kysymyksiä, tweettejä, nanoartikkeleita ja mikroartikkeleita voi lähettää myös sähköpostilla wikin organisoijalle, joka julkaisee ne sitten anonyymisti Kehityskeskusteluwikissä. Organisoijan yhteystiedot saat näkyviin klikkaamalla sivun oikeassa yläkulmassa olevaa kellon kuvalla merkittyä Revisions -painiketta, sitten organisoijan käyttäjätunnusta karilahti ja lopuksi View member profile -painiketta. Arvostava kehityskeskustelu -blogissa aineiston työstämiseen voi osallistua anonyymisti esittämällä kysymyksiä, kommentteja tai parannusehdotuksia.


Arvostava kehityskeskustelu -blogissa on tähän mennessä julkaistu seuraavat artikkelit


Kehitteillä ovat lisäksi artikkeleita mm. seuraavista aiheista

 • Henkilökohtainen osaamisenkehittämissuunnitelma.
 • Kääsitelläänkö palkkausta kehityskeskusteluissa?
 • Tilannetekijöiden huomioonottaminen kehityskeskustelujen toteutuksessa ja asioiden käsittelyssä.
 • Kysymysten käyttö valmistautumisen, oman näkemyksen esittämisen ja keskustelun ohjauksen apuna.
 • Keskustelu menneen kauden tuloksista, suoriutumisesta ja kokemuksista oppimisesta.
 • Keskusteöu tulevan kauden tehtävistä, tavoitteista ja toimintasuunnitelmista.
 • Keskustelu työtilanteesta ja toimintaedellytyksistä ja niiden kehittämisestä.
 • Keskustelu ryhmän toimivudesta ja sen kehittämisestä.
 • Keskustelu esimiehen johtamistavasta ja sen kehittämisestä.
 • Kehityskeskustelun dokumentointi ja sovittujen asioiden kirjaaminen.
 • Kehityskeskustelussa sovittujen asioiden toteutumisen seuranta.