Ennakkotehtävän käyttö kehityskeskusteluvalmennuksessa


Kehityskeskusteluvalmennuksissa olen teettänyt ennakkotehtävän, jonka johdattelemana kaikki osanottajat ovat tarkastellet viimeksi oman esimiehensä kanssa käymäänsä kehityskeskustelua. Esimiestehtävissä olevat osanottajat ovat lisäksi tarkastelleet omien alaistensa kanssa käymiään kehityskeskusteluja. Ennakkotehtävien tehtävänannot ovat nähtävissä tulostettavissa.

Ennakkotehtävän avulla valmennus ja kokemuksista oppimisen prosessi on saatu käyntiin jo ennen varsinaista valmennustapahtumaa.

Valmennuksissa olen pienen johdattelun jälkeen hyödyntänyt ennakkotehtävän niin, että osanottajamäärästä ja käytettävissä olevasta ajasta riippuen osanottajat ovat kertoneet ennakkotehtävän perusteella kehityskeskustelukokemuksistaan toisilleen pareissa, trioissa tai 4…5 henkilön pienryhmissä.

Kertomistehtävän päätteeksi olen pyytänyt pareja tai ryhmiä vastaamaan kokemustensa perusteella kahteen kysymykseen
1. Miten kehityskeskustelut saadaan onnistumaan? (Tähän olen vielä neuvonut, että vastausten pohjana voivat olla sekä hyvät että huonot kehityskeskustelukokemukset. Hyvät toimintamallit sopiva vastauksiksi sellaisenaan. Huonojen kokemusten perusteella vastaus löytyy pohtimalla, miten huono suoritus olisi voitu välttää ja miten toimimalla keskustelu olisi saatu onnistumaan.)
2. Mitä muuta haluatte tänään oppia kehityskeskusteluista?

Vastauksista olen tehnyt yhteenvedon siten, että olen kysynyt ensimmäiseltä parilta yhden keinon saada kehityskeskustelut onnistumaan ja kirjannut sen näkyviin paperitaululle. Siten olen kysynyt kellä muilla on sama asia omalla listallaan ja merkinnyt lukumäärän näkyviin. Samalla on voitu keskustella asian eri puolista. Lopuksi olen vielä kysynyt samalta parilta, mitä muuta he haluavat oppia kehityskeskusteluista, ja kirjannut heidän kaikki toiveensa paperitaululle näkyviin.

Sama prosessi on toistettu jokaisen parin kanssa. Lopuksi olen vielä kysynyt koko ryhmältä puuttuuko jommalta kummalta listalta jotain.

Keskustelun tuloksena syntyy valmennusryhmästä riippumatta aina erinomainen luettelo keinoista, menettelyistä ja toimintatavoista, joiden avulla kehityskeskustelut saadaan onnistumaan. Oleellista on, että se on syntynyt osanottajien omien kokemusten ja oivallusten pohjalta.

Luetteloa asioista, joita osanottajat haluavat vielä oppia kehityskeskusteluista olen hyödyntänyt kahdella tavalla. Joissakin tilanteissa olen käsitellyt esiin tulevia asioista ja kysymyksiä saman tien kun ne on esitetty. Tämän hankaluutena on se, että parikeskustelujen purku voi kestää kauan ja vähän takkuillakin. Toinen tapa on lähteä parikeskustelujen purun jälkeen pitämään alustusta kehityskeskusteluista ja painottaa siinä niiden asioiden käsittelyä, joita osanottajat ovat halunneet vielä oppia. Lopuksi olen vielä yhteenvedon omaisesti käynyt toivomusluettelon läpi ja kerrannut lyhyesti, mitä eri kysymyksiin on vastattu.