Palaverin osanottajien kanssa sovittiin, että he esittävät palaverin herättämiä ajatuksia vastaamalla alla olevaan kysymykseen (klikkaa Edit this page -painiketta, siirrä kursori hiirellä kysymyksen alle haluamaasi kohtaan, kirjoita ensimmäinen vastauksesi, lisää tyhjä rivi painamalla tietokoneen Enter -painiketta, kirjoita seuraava vastauksesi jne, Tallenna lopuksi vastauksesi klikkaamalla Save -painiketta sivun ylä- tai alareunassa)

Mitä erityisen mielenkiintoisia ja käyttökelpoiselta tuntuvia asioita tuli esiin palaverissa 4.2.2009 tai pohtiessani käsiteltyjä asioita palaverin jälkeen?

- Asioita, joita verkostossa halutaan käsitellä, kirjattiin palaverissa suoraan aihelistaan
-

-