Tämä sivu on tarkoitettu organisaatiokohtaisten kehityskeskustelukäytäntöjen, ohjeiden ja lomakkeiden esittelyn etusivuksi. Esittelyt voidaan tehdä organisaation nimi mainiten tai anonyymisti. Jokaisesta esittelystä tulee tälle sivulle otsikko, joka toimii samalla linkkinä varsinaiselle esittelysivulle.

Ohjeiden tekijät, ohjeiden mukaan kehityskeskusteluja käyvät esimiehet ja alaiset sekä ohjeisiin tutustuvat ulkopuoliset voisivat arvioida ja kommentoidan niiden toimivuutta, kertoa soveltamiskokemuksistaan ja tehdä ehdotuksia niiden parantamiseksi. Arvioinnit,kokemukset ja ehdotukset voisi esittää joko ohjeeseen liittyvässä keskustelussa ta kirjoittaa ne ohjeen perään samalle wikisivulle.

Kehityskeskustelukäytäntö Kuopion yliopistossa

Oulun yliopiston kehityskeskusteluopas

Kehityskeskustelujen kehittäminen sairaanhoitopiirin lääkäreille