Irmeli Reinilä

KEHITYSKESKUSTELUVALMENNUS

Räätälöity, käytännön läheinen, vuorovaikutteinen valmennus 3-6 hengen esimiesryhmälle.
Tarkoitettu toteutettavaksi juuri ennen kehityskeskustelyuja

Valmennuksessa käsitellään
I onnistuneen, rakentavan kehityskeskustelun tunnuspiirteitä sekä
II osallistujien ehdottamia aiheita ja keskustelutilanteita, esimerkiksi
- Henkilö pitää keskityskeskusteluita turhina
- Henkilö ei tule toimeen muiden kanssa
- Henkilö ei tiedoista osaamattomuuttaan
- Henkilö pelkää miten selviytyä tehtävistään
- Henkilön työn tulokset tai laatu ei täytä odotuksia
- Henkilö on ”liian itsenäinen” ja ottaa omia vapauksia.

Valmennuksen kesto: 3 h

Lisätietoja:
Reinilä Interactive Consulting / Irmeli Reinilä puh 0500 605 988