Tämä sivu on tarkoitettu käynnissä olevien kehityskeskusytelututkimusten etusivuksi.

Tutkimusten tekijät kirjoittavat tutkimuksensa nimen tällä sivulla olevaan luetteloon. Tämän jälkeen he tekevät siihen liittyvän linkin tutkimuksensa omalle sivulle. Linkki voi olla tutkimuksen nimi (jos se on lyhyt), nimen osa tai erillinen sana. Linkin tekemisen yhteydessä wikiohjelma tekee samalla kyseisen sivun, johon linkistä pääsee. Linkin ja sivujen tekemisessä saa tarvittaessa apua Kehityskeskusteluwikin organisoijalta.

Tekeillä oleviin tutkimuksiin liittyviä kommentteja, kysymyksiä, ideoita ja ehdotuksia voi esittää liittymällä jäseneksi kehityskeskusteluwikiin, anonyymisti erillisen Kehityskeskusteluklinikan välityksellä, lähettämällä sähköpostiviestin suoraan tutkimuksen tekijälle tai lähettämällä sähköpostiviesti jollekin wikin organisoijalle, joka kirjaa sen wikiin. Organisoijien yhteuystiedot saat näkyviin klikkaamalla ensin Manage space -painiketta, sitten organisoijan käyttäjätunnusta ja lopuksi View profile -painiketta.


Käynnissä olevia kehityskeskustelututkimuksia

Palautteen antaminen kehityskeskustelussa. Haukila, Sanna.
Keskustelunanalyyttinen tutkimus palautteen antamisesta päivähoidon kehityskeskusteluissa. Tampereen sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos. Käynnissä oleva pro gradu -tutkimus.