Tällä sivulla on tarkoitus esitellä kehityskeskusteluvalmennusten ohjelmarunkoja, materiaaleja ja kokemuksia eri teemojen käsittelytavoista ja niihin liittyvistä harjoituksista.

Kehityskeskusteluvalmennus - esimerkkiohjelma, tehtäviä, harjoituksia ja valmennusmateriaaleja

Kehityskeskustelucoachaus on tarkoitettu yksittäisille esimiehille, jotka ovat käynnistämässä seuraavaa kehityskeskustelukierrosta välittömien alaistensa kanssa. Coachaus aloitetaan palaverilla, jossa esimies työstää itselleen kehityskeskustelujen toteutussuunnitelman. Ensimmäisen kehityskeskustelun jälkeen pidetään toinen palaveri, jossa arvioidaan kehityskeskustelun toteutusta ja täsmennetään seuraavien keskustelujen toteutussuunnitelmia.

Kehityskeskustelujen kehittäminen -action learning. Pienille, 4...6 osanottajan esimiesryhmille tarkoitettu kokemuksista oppimiseen pohjautuva kehittämisohjelma.