Mitä nanoartikkeli ovat?


Nanoartikkelit ovat lyhyitä muutaman lauseen mittaisia näkemyksiä tai pohdintoja tarkasteltavasta asiasta. Niiden avulla on tarkoitus käynnistää keskustelua, ideointia ja aiheen jatkokäsittelyä. Samasta aiheesta voidaan kirjoittaa useampia nanoartikkeleita, joissa asiaa tarkastellaan eri näkökulmista.

Nanoartikkeleita voi jatkaa, täydentää tai yhdistellä hieman laajemmiksi mikroartikkeleiksi ja edelleen aihetta käsitteleväksi laajemmaksi artikkeliksi.

Nanoartikkelit kirjoitetaan aihekohtaisille wikisivuille. Aiheet kirjoitetaan alla olevaan luetteloon ja wikisivu perustetaan tekemällä siihen linkki aiheen nanoartikkelisivulle.

Kehityskeskusteluja käsitteleviä nanoartikeleita- Kehityskeskusteluun kohdistuvat odotukset

- Kehityskeskustelun tarkoitus ja tavoitteet

- Kehityskeskustelukierroksen aloituspalaveri

- Kehityskeskustelut ovat vain osa johtamista

- Kehityskeskustelutilanteet ovat erilaisia

- Palautteen antaminen ja kehityskeskustelu

- Miten kehityskeskustelu saadaan johtamaan käytännön toimenpiteisiin

- Valmistautuminen kehityskeskusteluun