KEHITYSKESKUSTELUVALMENNUKSEN ENNAKKOTEHTÄVÄ ALAISILLE

Tuo tehtävä tehtynä valmennukseen, jossa osanottajien kehityskeskustelukokemuksia tarkastellaan ennakkotehtävien perusteella.

Arvioi oman esimiehesi kanssa viimeksi käymääsi kehityskeskustelua


1. Miltä viimeksi käyty kehityskeskustelu tuntui ja mitä ajatuksia se herätti?
2. Mikä asioita kehityskeskustelussa käsiteltiin hyvin?
3. Mitä asioita kehityskeskustelussa ei käsitelty riittävästi?
4. Miten kehityskeskustelussa sovittuja asioita on seurattu?
5. Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet parantaa kehityskeskustelua seuraavalla keralla?

- Mitä esimiehesi pitäisi tehdä seuraavalla kerralla paremmin/toisin?- Mitä sinä voit alaisena tehdä seuraavalla kerralla paremmin/toisin?- Miten käyttämäämme kehityskeskustelumenettelyä, lomakkeita ja ohjeita kannattaisi kehittää?