KEHITYSKESKUSTELUVALMENNUKSEN ENNAKKOTEHTÄVÄ ESIMIEHILLE

Tuo tehtävä tehtynä valmennukseen, jossa osanottajien kehityskeskustelukokemuksia tarkastellaan ennakkotehtävien perusteella.

Arvioi oman esimiehesi kanssa viimeksi käymääsi kehityskeskustelua


1. Miltä viimeksi käyty kehityskeskustelu tuntui ja mitä ajatuksia se herätti?
2. Mikä asioita kehityskeskustelussa käsiteltiin hyvin?
3. Mitä asioita kehityskeskustelussa ei käsitelty riittävästi?
4. Miten kehityskeskustelussa sovittuja asioita on seurattu?
5. Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet parantaa kehityskeskustelua seuraavalla keralla?

- Mitä esimiehesi pitäisi tehdä seuraavalla kerralla paremmin/toisin?- Mitä sinä voit alaisena tehdä seuraavalla kerralla paremmin/toisin?- Miten kehityskeskustelumenettelyä, lomakkeita ja ohjeita kannattaisi kehittää?

2 (2)


Arvioi kehityskeskusteluja, jotka olet viimeksi käynyt omien alaistesi kanssa (jos olet esimiestehtävässä)


1. Mikä kehityskeskusteluissa tuntui hyvältä ja onnistui? Miten paras kehityskeskustelu poikkeisi muiden alaisten kanssa käydyistä kehityskeskusteluista?


2. Mikä kehityskeskusteluissa oli vaikeaa tai ei jostain syystä oikein onnistunut? Miten heikoin kehityskeskustelu poikkesi muiden alaisten kanssa käydyistä kehityskeskusteluista?


3. Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet parantaa kehityskeskusteluja seuraavalla keralla

- Mitä sinä voit esimiehenä tehdä seuraavalla kerralla paremmin/toisin?- Mitä toivot alaistesi tekevän seuraavalla kerralla paremmin/toisin?- Miten kehityskeskustelumenettelyä, lomakkeita ja ohjeita kannattaisi kehittää?