- Selvitetään haastatellen, miten yksittäinen esimies ja hänen alaisensa käyvät kehityskeskusteluja ja miten he ovat kehittäneet kehityskeskustelujen toimivuutta. Haastattelujen pohjalta tehdään case-esimerkki.

- Kuvataan oman organisaation kehityskeskustelukäytäntö ja pyydetään lukijoita kommentoimaan, arvioimaan ja esittämään parannusehdotuksia.

- Kerrotaan minkälaisia kehityskeskusteluvalmennuksia on toteuttanut - sisältö, asioiden esitystapa, harjoitukset ja arviot tai selvitykset tutloksista.