Kehityskeskustelujen kehittäminen -action learning


Pienille 4...6 osanottajan esimiesryhmille tarkoitettu kehittämisohjelma, johon kuuluvat ennakkotehtävä, kaksi puolen päivän palaveria ja välitehtävänä vähintään yhden kehiyskeskustelun käyminen. Haluttaessa ohjelmaa voidaan täydentää yhdellä lisäpalaverilla.

Ohjelman toteutus ajoitetaan niin, että osanottajat pääsevät käymään välitehtävänä olevan kehityskeskustelun mahdollisimman pian ensimmäisen ryhmäpalaverin jälkeen. Toinen ryhmäpalaveri puolestaan pidetään mahdollisimman pian välitehtävän jälkeen. Tällä tavoin kokemuksista oppimiselle on parhaat edellytykset.

Vastaava ohjelma voidaan toteuttaa myös alaisryhmille.


Sisältörunko

1. Ennakkotehtävä, jonka avulla osanottajat tarkastelevat aikaisemmin käymiään kehityskeskusteluja. Tavoitteena on kokemuksista oppiminen ja kehittämistarpeiden tunnistaminen.
2. Ryhmäpalaveri, jossa aikaisemmista kokemuksista opittujen asioiden avulla työstetään jokaiselle osanottajalle toimintasuunnitelma välitehtävänä toteutettavaa kehityskeskustelua varten.
3. Välitehtävänä osanottajat käyvät vähintään yhden kehityskeskustelun.
4. Ryhmäpalaveri, jossa tarkastellaan osanottajien välitehtävinä käymiä kehityskeskusteluja ja työstetään suunnitelmat seuraavia kehityskeskusteluja varten.