Kehityskeskustelujen kehittämispalvelut ja niiden tarjoajat -tietopankki


Kehityskeskusteluwikiin kootaan tietopankkia tarjolla olevista kehityskeskustelujen kehittämispalveluista ja niiden toteuttajista. Tiedon lähteinä käytetään palvelujen tarjoajien nettisivuja, palvelujen esitteitä sekä palveluntarjoajien ja palvelun käyttäjien haastatteluja. Tavoitteena on, että kevään 2012 aikana palvelujen tarjoajat on pääosin tunnistettu ja saatu mukaan luetteloon.

Kehityskeskustelujen kehittämispalveluista työstetään Kehityskeskusteluwikiin lyhyet kuvaukset palveluntarjoajien toimittaman ja muun saatavilla olevan aineiston perusteella. Lisäksi kuvausten yhteyteen laitetaan linkki palveluntarjoajan nettisivulle. Palveluntarjoajat voivat myös itse lähettää ehdotuksen tarjoamiensa kehityskeskustelujen kehittämispalvelujen kuvauksesta sähköpostilla wikin organisoijalle. Kuvaukset tehdään pelkästään kirjoitettuna tekstinä ja niiden maksimipituus on yksi A4 -sivu (n. 300 sanaa).

Kehityskeskustelujen kehittämispalvelujen tarjoajien ja käyttäjien toivotaan osallistuvan tiedon keräämiseen mm. seuraavilla tavoilla
- Palveluntarjoajat voivat toimittaa tietoja kehityskeskustelujen kehittämispalveluistaan wikin organisoijalle sähköpostilla. Kirjallisen materiaalin ja esitteiden lähettämistä varten tarvittavan postiosoitteen voi pyytää sähköpostilla.
- Palvelujen käyttäjien toivotaan kertovan kokemuksistaan wikin organisoijalle joko sähköpostilla tai puhelinhaastattelussa. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti siten, että niitä julkaistaessa varmistetaan kertojan anonymiteetti hänen haluamallaan tavalla. Haastatteluajankohta sovitaan sähköpostilla.

Organisoijan yhteystiedot saat näkyviin klikkaamalla ensin sivun vasemmassa yläkulmassa olevaa Manage wiki -painiketta, sitten organisoijan käyttäjätunnusta karilahti ja lopuksi View member profile

Luettelo palvelujen tarjoajista aakkosjärjestyksessä


Kehityskeskustelujen kehittämispalvelujen tarjoajia, joiden nettisivuilla tarjottuja palveluita on kuvattu tai jotka ovat lähettäneet niistä tietoja ja esitteitä wikin organisoijalle. Nimessä olevasta linkistä pääseen wikisivulle, jossa on lisätietoja palvelusta ja sen tarjoajajasta.

Completo Consulting
Ic Insight
Irmeli Reinilä - Kehityskeskusteluvalmennusta pienille esimiesryhmille
Jyväskylän koulutuskeskus
Odeco
Olorin Oy
Pohto
Toiminnalliset työnohjaajat


Kehityskeskustelujen kehittämispalvelujen tarjoajia, joiden nettisivuilla palvelut on mainittu, mutta niitä ei ole siellä esitelty ja kuvattu tarkemmin:

Humap
Johtamistaidon opisto
Novetos
Psycon
Talent Partners
Työterveyslaitos