Kehityskeskustelujen parhaat käytännöt -wikijulkaisu


Kehityskeskustelujen parhaat käytännöt on jatkuvasti kehittyvä, päivittyvä ja uusiutuva kehityskeskusteluja käsittelevä wikijulkaisu, joka on avoimesti kaikkien luettavissa. Julkaisu tehdään ja ylläpidetään yhteisöllisesti wikipedian tapaan.

Wikijulkaisuun tarkoitettua aineistoa työstetään myös Arvostava kehityskeskustelu -teemalla. Arvostava kehityskeskustelu -blogiin pääsee tästä linkistä.
Blogissa aineiston työstämiseen voi osallistua anonyymisti esittämällä kysymyksiä, kommentteja tai parannusehdotuksia.

Erilliselle sisällön ideointisivulle kootaan teemoja, aiheita ja kysymyksiä, joita julkaisussa haluttaisiin käsitellä. Ideointisivulle pääset tästä linkistä.

Aineiston ideoinnin, työstämisen ja kirjoittamisen voi aloittaa milloin tahansa kirjoittamalla tweettejä tai käynnistämällä nanoartikkeleiden ja mikroartikkeleiden kirjoittamisen mielenkiintoisista aiheista. Aineiston ideointia ja alustavaa kirjoittamista varten on käytettävissä myös Näkemyksiä kehityskeskusteluista -sivu.

Ideoita, näkemyksiä, kysymyksiä, tweettejä, nanoartikkeleita ja mikroartikkeleita voi lähettää myös sähköpostilla wikin organisoijalle, joka julkaisee ne sitten anonyymisti Kehityskeskusteluwikissä. Organisoijan yhteystiedot saat näkyviin klikkaamalla sivun oikeassa yläkulmassa olevaa kellon kuvalla merkittyä Revisions -painiketta, sitten organisoijan käyttäjätunnusta karilahti ja lopuksi View member profile -painiketta.


Tekeillä olevia nanoartikkeleita

- Kehityskeskusteluun kohdistuvat odotukset

- Kehityskeskustelun tarkoitus ja tavoitteet

- Kehityskeskustelukierroksen aloituspalaveri

- Kehityskeskustelut ovat vain osa johtamista

- Kehityskeskustelutilanteet ovat erilaisia

- Palautteen antaminen ja kehityskeskustelu

- Miten kehityskeskustelu saadaan johtamaan käytännön toimenpiteisiin

- Valmistautuminen kehityskeskusteluun

- Vuorovaikutus kehityskeskustelussa

- Kehityskeskustelujen luottamuksellisuus

- Esimiehen johtamistavan tarkastelu kehityskekustelussa

- Ryhmän toimivuuden tarkastelu kehityskeskustelussa

- Osaamisen kehittämisen tarkastelu kehityskeskustelussa

- Menneen kauden tarkastelu kehityskeskustelussa

- Työtilanteen ja toimintaedellytysten tarkastelu kehityskeskustelussa

- Tulevan kauden tehtävistä ja tavoitteista sopiminen kehityskeskustelussa

- Urasunnittelu kehityskeskustelussa
Tekeillä olevia mikroartikkeleita

- Ryhmäkehityskeskustelut

- Sosiaalisen median hyödyntäminen kehityskekstelujen toteutuksessa


Tekeillä olevia artikkeleita


Sisällysluettelo

Wikijulkaisun sisällysluettelon työstäminen tämän sivun alaosaan käynnistetään, kun tweettien, käynnistettyjen nano- ja mikroartikkeleiden ja sisällän ideointisivulle tulleiden sisältöehdotusten perusteella alkaa tuntua, että merkittävä osa keskeisistä aiheista, teemoista ja kysymyksistä on tunnistettu.