Kehityskeskustelut ovat vain osa johtamista


- Kehityskeskustelut ovat vain osa esimihen ja alaisen välistä vuorovaikutusta

- Kehityskeskustelujen ohella johtamiseen kuuluvat ns. päivittäiset keskustelut eli jatkuva vurovaikutus ja keskustelut sekä erilaiset säännölliset ja tilanteen mukaan järjestetyt ryhmäkeskustelut ja palaverit.

- Kehityskeskustelujen avulla hoidetaan vain pieni osa esimiehen ja alaisen välisestä vuorovaikutuksesta. Kehityskeskustelujen osuus esimiehen ja alaisen välisistä keskusteluista ja vuorovaikutuksesta yhden vuoden aikana on keskimäärin vain pari prosesenttia. Tilanteissa, joissa alainen hoitaa hyvin itsenäistä tehtävää ja tapaa esimiestään vain harvakseltaan, kehityskeskustelujen osuus vuorovaikutuksesta voi olla huomattavastikin suuempi.

- Kehityskeskustelut eivät korvaa päivittäisjohtamisen puutteita ja heikkouksia. Eivät edes silloin, kun kehityskeskustelut on hyvin hoidettu. Toisaalta, jos päivittäiset keskustelut ja muu vuorovaikutus alaisten kanssa eivät toimi, niin kehityskeskustelujen käymiselle varsin heikot edellytykset.

- Pelkkä kehityskeskustelujen kehittäminen ei riitä. Päivittäiset keskustelut ja palaverit on saatavat samanaikaisesti toimimaan.

- Kehityskeskusteluille on parhaat edellytykset silloin, kun vuorovaikutus, keskustelut ja palaverit alaisten kanssa ovat muutoinkin kunnossa.

- Kehityskeskusteluja ja tavanomaista päivittäistä vuorovaikutusta täydentämään on ehdotettu kerran kuukaudessa pidettäviä valmennusvartteja (Jyri Juusti, Kauppalhehti Optio 3.2.2011). Ottamalla keskusteluhetki kalenterin avulla mukaan työn rakenteisiin, siitä tulee erilainen kuin tavanomaisesta keskustelusta työn lomassa. Valmennusvartissa tehdään lyhyt katsaus siihen, miten työ sujuu.