Kehityskeskusteluihin kohdistuvien odotusten on oltava realistisia.

Kokemus kehityskeskustelujen onnistumisesta perustuu odotusten toteutumiseen. Jos odotukset ovat liian suuria ja epärealistisia, niin ne eivät toteudu, ja kehityskeskustelu tuntuu hyödyttömältä ja epäonnistuneelta vaikka keskustelussa olisikin ollut monelta osin hyvää ja hyödyllistä.

Odotusten realistisuuteen voidaan vaikuttaa ennnen kehityskeskusteluja mm.
- muodostetaan yhteinen käsitys kehityskeskustelujen tarkoituksesta ja tavoitteista
- varmistetaan, että alaiset tietävät, mikä on kokonaistavoitteiden, tilanteen ja siinä vallitsevien reunaehtojen puitteissa mahdollista ja mikä ei
- henkilöstö tietää mitkä asiat ovat esimiehen päätäsvallan puitteissa