Wikijulkaisun sisällön ja sisällysluettelon ideointi


Tälle sivulle tehdään luetteloa asioista ja teemoista, joita kehityskeskusteluja käsittelevässä wikijulkaisussa voisi käsitellä. Luetteloa tehdään aivoriihen tapaan ideoita ja ehdotuksia esittäen. Ideat voivat koskea hyvinkin pieniä yksityiskohtia tai isompia asiakokonaisuuksia. Toisten esittämiä ideoita voi jatkaa, täydentää tai muunnella. Ideoiden arviointi ja arvostelu wikisivulla on kiellettyä. Sen sijaan Discussion -menettelyssä voi asioita arvioida ja arvostellakin.

Kehityskeskusteluwikin jäsenet voivat kirjoittaa ideat suoraan tälle wikisivulle. Muut voivat lähettää ideoita sähköpostilla Kehityskeskusteluwikin organisoijalle, joka kirjaa ne tälle sivulle.

Aiheiden käsittely voidaan aloittaa milloin tahansa käynnistämällä niitä koskevien nano- tai mikroartikkeleiden työstäminen.


Mitä asioita, teemoja tai kysymyksiä Kehityskeskustelujen parhaat käytännöt -wikijulkaisussa olisi hyvä käsitellä?

- Mitkä ovat kehityskeskustelujen tavoitteet?

- Miten kehityskeskusteluihin valmistaudutaan?

- Mitä asioita käsitellään?

- Ovatko kehityskeskustelut pakollisia?

- Esimiehen ja alaisen keskinäisen yhteistyösuhteen, arvotuksen ja luottamuksen merkitys kehityskeskustelun käymiselle

- Miten alaiset saadaan valmistautumaan kehityskeskusteluun

- Miten kehityskeskustelut saadaan toimimaan, jos kokemkset aikaisemmista keskustelista ovat huonot

- Organisaatiokohtainen kehityskeskustelukäytäntö ja ohjeet

- Lomakkeiden käyttö

- Kehityskeskustelun dokumentointi

- Kehityskeskustelu vorovaikutustapahtumana

- Kehityskeskustelun välittömät tulokset

- Mitkä tilannetekjät vaikuttavat kehityskeskustelun onnistumiseen? Miten tilannetekijät otetaan huomioo kehityskeskustelujen toteutustavassa?

- Osaamisen kehittämisen käsittely

- Miksi kehityskeskusteluja käydään? Mikä on kehityskeskustelujen tarkoitus?

- Miten kehityskeskustelu saadaan johtamaan käytännössä näkyviin asioihin?

- Kehityskeskusteu ryhmän kanssa, ryhmäkehityskeskustelu, kehityskeskustelu ryhmässä - mitä tarkoittaa, milloin voi käytää, miten eroaa ryhmän kehittämisestä?

- Kehityskeskustelu uuden esimiehen kanssa/esimiehen vaihtuessa

- Keskustelu palkasta

- Suoritusten arviointi

- Tavoitteiden asettaminen

- Henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma

- Kehityskeskustelut osana muuta vuorovaikutusta - päivittäiset keskustelut, palaverit

- Kehityskeskustelujen käyminen osissa

-