- varmistetaan, että esimihellä ja alaisilla on ennen kehityskeskustelujen aloittamista yhteinen näkemys kehityskeskustelujen tarkoituksesta, tavoitteista, käsiteltävistä asioista, valmistautumisesta, asioiden käsittelystä keskustelun aikanana, keskustelussa sovittujen asioiden dokumentoinnista, seurannasta

-