- 80/20 säännön mukainen vuorovaikutus, jossa esimies painottaa kuuntelemista ja alainen esittää omia näkemyksiään asioista
- mitä hyötyä kuuntelemisesta ja kysymysten käytöstä on esimihelle
- mitä hyötyä puhumisesta ja asioiden esittämisestä on alaiselleTakaisin käynnistettyjen nano- ja mikroartikkeleiden luetteloon.