Recent Changes

Friday, August 7

 1. page Miten kehityskeskustelut saadaan hyödyllisiksi? edited ... tammikuun puolivälissä 2007 keskustelu kehityskeskusteluista. Osallistuin keskusteluun vas…
  ...
  tammikuun puolivälissä 2007 keskustelu kehityskeskusteluista.
  Osallistuin keskusteluun vastaamalla kysymyksiin ja esittämällä näkemyksiäni siitä, miten kehityskeskustelut saadaan onnistumaan. Julkaisen vastaukseni tässä siten, että ensin on tummennetulla tekstillä kuvattu muiden keskustelijoiden näkemyksiä tai kysymyksiä ja niiden perässä ovat minun kommenttini asiasta tavallisella tekstillä.
  Keskustelun avaajan kysymykseen vastasin seuraavasti:
  (view changes)
  9:00 pm
 2. page Onko kehityskeskustelu oikeus ja velvollisuus? edited ... Miten tätä ymmärrystä voisi soveltaa kehityskeskusteluihin? Kannattaisiko pakon, oikeuden ja v…
  ...
  Miten tätä ymmärrystä voisi soveltaa kehityskeskusteluihin? Kannattaisiko pakon, oikeuden ja velvollisuuden sijasta kehityskeskusteluista tehdä mahdollisuuksia, joita pääsee käymään vain, jos edellytykset ovat riittävän hyvässä kunnossa? Kehityskeskusteluja saisi käydä vain jos esimiehen ja alaisen keskinäinen arvostus, luottamus ja välittäminen ovat riittävän hyvässä kunnossa, esimies ja alainen haluavat käydä kehityskeskustelun ja ovat valmiit tekemään parhaansa sen onnistumiseksi.
  Mitä mieltä olet? Onko kehityskeskustelu aina alaisten oikeus ja esimiesten velvollisuus?
  Takaisin Näkemyksiä kehityskeskusteluista -wikisivulle
  (view changes)
  8:58 pm
 3. page Miten kehityskeskustelut saadaan hyödyllisiksi? edited ... Olen jo aikaisemmin todennut, että kehityskeskustelu on työväline, jota voidaan käyttää taitav…
  ...
  Olen jo aikaisemmin todennut, että kehityskeskustelu on työväline, jota voidaan käyttää taitavasti tai taitamattomasti. Työvälineenä kehityskeskustelu ei myöskään ole itsetarkoitus. Kehityskeskustelun käyminen vain sen takia, että voi sanoa käyneensä kehityskeskustelun, on ajan haaskausta. Samoja asioita voi tehdä monilla muilla työvälineillä. Joitakin asioita paremmin ja joitakin asioita huonommin. Olen esimerkiksi pystynyt irrottamaan nauloja laudoista vasaralla mutta monta kertaa sorkkarauta on ollut tehokkaampi, helpompi ja nopeampi väline samaan työhön.
  Muodon ja välineen sijasta kannattaisi ensimmäiseksi tarkastella kehityskeskustelun tarkoitusta ja tavoitteita. Jos tavoitteet on jo muilla keinoin täysin saavutettu, voi kehityskeskustelun lisäarvo jäädä pieneksi. Toinen asia tietenkin on, että monia asioita voi saada kehityskeskustelulla hoidettua paremmin kuin jollain muulla keinolla.
  Takaisin Näkemyksiä kehityskeskusteluista -wikisivulle
  (view changes)
  8:56 pm
 4. page Kehityskeskustelujen pahimpia sudenkuoppia edited ... sudenkuoppia ovat 1. 1. Olettamus (usein ... käydä kehityskeskustelu. 2. 2. K…
  ...
  sudenkuoppia ovat
  1.

  1.
  Olettamus (usein
  ...
  käydä kehityskeskustelu.
  2.

  2.
  Kehityskeskustelun muoto
  ...
  ja tavoitteet.
  3.

  3.
  Käsitys kehityskeskustelujen
  ...
  liian suureksi.
  Kaksi

  Kaksi
  ensimmäistä sudenkuppaa
  ...
  kehityskeskustelujen onnistumiselle.
  Ensimmäinen

  Ensimmäinen
  sudenkuoppa on
  ...
  tekemistä pakolliseksi.
  Kehityskeskustelujen

  Kehityskeskustelujen
  muodon korostaminen
  ...
  sopivilla tavoilla.
  Kolmas sudenkuoppa aiheuttaa kehityskeskusteluihin kohdistuvien odotusten nousemisen aivan liian suuriksi. Epärealististen odotusten johdosta kehityskeskustelut koetaan tyhjänpäiväisiksi, huonoiksi ja jopa epäonnistuneiksi. Pahimmillaan epäonnistumisen kokemukset myös estävät huomaamasta asioita, jotka ovat kehityskeskustelussa toimineet hyvin. Keskustelusta jäänyt epäonnistumisen tai hyödyttömyyden kokemus saa aikaan, että seuraavalla kerralla siihen panostetaan entistä vähemmän ja kierre on valmis. Kolmatta sudenkuoppa voidaan pienentää mm. määrittelemällä kehityskeskustelun tarkoitus ja tavoitteet realistisiksi, keskustelemalla avoimesti odotuksista ja käymällä läpi reunaehtoja ja puitteita, jotka vaikuttavat keskustelijoiden tilanteissa.
  Takaisin Näkemyksiä kehityskeskusteluista -wikisivulle
  (view changes)
  8:56 pm
 5. page Miten kehityskeskustelut saadaan onnistumaan? (LI) edited ... Kysymys kehityskeskustelujen määrästä on ollut mukana myös aikaisemmissa kehityskeskustelujen …
  ...
  Kysymys kehityskeskustelujen määrästä on ollut mukana myös aikaisemmissa kehityskeskustelujen toimivuuskartoituksissa (1995, 1999 ja 2005). Eri vuosina annettujen vastausten perusteella toiveet kehityskeskustelujen määrästä ovat koko ajan pienentyneet. Samanaikaisesti kokemus siitä, että samoista asioista keskustellaan riittävästi myös varsinaisten kehityskeskustelujen välillä on myös heikentynyt.
  Lisätietoja kartoituksesta löytyy Kehityskeskustelut – sanahelinää, muodollisuus vai käytännön työväline -blogista, jonne pääsee seuraavasta linkistä http://www.kehityskeskustelu.blogspot.fi (Postaus Kuinka usein kehityskeskustelu halutaan käydä, 8.4.2006).
  Takaisin Näkemyksiä kehityskeskusteluista -wikisivulle
  (view changes)
  8:51 pm
 6. page Kehityskeskustelujen tarkoitus ja tavoitteet ovat muotoa tärkeämpiä edited ... Tilanteen selkiyttämiseksi olen jakanut kehityskeskustelujen tavoitteet vaikuttavuustavoitteis…
  ...
  Tilanteen selkiyttämiseksi olen jakanut kehityskeskustelujen tavoitteet vaikuttavuustavoitteisiin ja välittömiin tavoitteisiin.
  Vaikuttavuustavoitteita ovat nimensä mukaan kaikki sellaiset asiat, joihin kehityskeskusteluilla halutaan vaikuttaa. Niiden saavuttamista ei voida arvioida heti kehityskeskustelun jälkeen. Useimmiten niiden toteutuminen edellyttää monia muita toimenpiteitä kehityskeskustelujen lisäksi. Välittömien tavoitteiden saavuttaminen taas voidaan arvioida heti kun kehityskeskustelu on käyty. Kehityskeskustelujen välittömät tavoitteet voidaan vielä jakaa tulostavoitteisiin ja toteutusprosessia tai toteutustapaa koskevin tavoitteisiin. Tulostavoitteiden avulla varmistetaan, että kehityskeskusteluissa tehdään oikeita asioita. Tulostavoitteet ovat muodoltaan päätöksiä, sopimuksia, suunnitelmia, aikataulua tai yhteisiä käsityksiä ja ymmärryksiä asioista. Prosessitavoitteiden avulla taas ohjataan osapuolia toimimaan oikealla tavalla. Tyypillisiä prosessitavoitteiden aiheita ovat valmistautuminen, vuorovaikutus, sopiminen, asioiden kirjaaminen, keskustelujen arviointi ja sovittujen asioiden toteuttamisen seuranta.
  Takaisin Näkemyksiä kehityskeskusteluista -wikisivulle
  (view changes)
  8:50 pm

Sunday, August 2

 1. page Tweettejä kehityskeskusteluista edited ... Tweet -termi on lähtöisin Twitter -palvelusta, jossa se tarkoittaa lyhyttä, enintään 140 merkk…
  ...
  Tweet -termi on lähtöisin Twitter -palvelusta, jossa se tarkoittaa lyhyttä, enintään 140 merkkiä käsittävää viestiä. Termiä on käsitellyt myös kielipoliisi omassa blogissaan, jonne pääset tästä linkistä.
  Kehityskeskusteluja käsittelevät tweetit kirjoitetaan alla olevan luetteloon klikkaamalla Edit this page -painiketta, kirjoittamalla tweetti haluttuun kohtaan ja klikkaamalla lopuksi Save -painiketta. Kehityskeskusteluwikiin kirjoittaminen edellyttää liittymistä wikiin. Liittymisohjeet ovat Ohjeita kirjoittajille -sivulla.
  ...
  sähköpostilla Kehityskeskusteluwikin organisoijalle, jonka yhteytiedot saat klikkaamalla ensin Manage wiki -painiketta, sitten organisoijan käyttäjätunnusta ja lopuksi View profile -painiketta.organisoijalle. Organisoija kirjoittaa
  Tweettejä kehityskeskusteluista
  Kehityskeskustelut onnistuvat parhaiten silloin, kun esimiehen ja alaisen yhteistyösuhde on hyvässä kunnosssa ja perustuu molemminpuoliseen arvostamiseen, luottamukseen ja välittämiseen.
  (view changes)
  10:59 pm
 2. page Ihannemallit kaivavat sudenkuoppia kehityskeskusteluihin edited ... tilanteisiin sopiviksi. Alustuksissa Myös Arvostava kehityskeskustelu -wikijulkaisun artikk…
  ...
  tilanteisiin sopiviksi. AlustuksissaMyös Arvostava kehityskeskustelu -wikijulkaisun artikkeleissa esitettyihin asioihin
  Takaisin Arvostava kehityskeskustelu -wikijulkaisun etusivulle
  (view changes)
  10:57 pm
 3. page Arvostava kehityskeskustelu -wikijulkaisu edited ... Arvostava kehityskeskustelu -wikijulkaisu tulee vähitellen korvaamaan Kehityskeskustelujen par…
  ...
  Arvostava kehityskeskustelu -wikijulkaisu tulee vähitellen korvaamaan Kehityskeskustelujen parhaat käytännöt -wikijulkaisun.
  Erilliselle sisällön ideointisivulle kootaan teemoja, aiheita ja kysymyksiä, joita julkaisussa haluttaisiin käsitellä. Ideointisivulle pääset tästä linkistä.
  ...
  kirjoittamisen mielenkiintoisista aiheista tai käynnistämäälä keskustelu Linked In -palvelussa toimivassa Kehityskeskustelujen kehittäjät -ryhmässä.aiheista. Aineiston ideointia
  Ideoita, näkemyksiä, kysymyksiä, tweettejä, nanoartikkeleita ja mikroartikkeleita voi lähettää myös sähköpostilla wikin organisoijalle, joka julkaisee ne sitten anonyymisti Kehityskeskusteluwikissä. Organisoijan yhteystiedot saat näkyviin klikkaamalla sivun oikeassa yläkulmassa olevaa kellon kuvalla merkittyä Revisions -painiketta, sitten organisoijan käyttäjätunnusta karilahti ja lopuksi View member profile -painiketta. Arvostava kehityskeskustelu -blogissa aineiston työstämiseen voi osallistua anonyymisti esittämällä kysymyksiä, kommentteja tai parannusehdotuksia.
  Arvostava kehityskeskustelu -blogissa on tähän mennessä julkaistu seuraavat artikkelit
  (view changes)
  10:53 pm

More